นายกสมาคมชาวนาฯ จี้รีบอนุมัติประกันรายได้ข้าว

นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนารวมทั้งเกษตรกรไทย เผยออกมาว่า ต้องการให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เร่งอนุมัติมาตรการช่วยเหลือชาวนา อีกทั้งโครงการประกันรายได้ ข้าวปี 4 โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกินรายละ 20 ไร่ รวมทั้งมาตรการคู่ขนานรักษาเสถียรภาพราคาโดยเร็ว

 

ประกันรายได้ข้าว

เพราะเหตุว่าโครงการประกันรายได้

เริ่มงวดแรกไปตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม65 แต่ว่ารัฐยังไม่อาจจะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างรายได้ให้ชาวนาได้เลย เพราะเหตุว่าราคาข้าวเปลือกบางชนิดยังต่ำกว่าราคาประกันรายได้ เป็นต้นว่า ข้าวเปลือกหอมมะลิ อยู่ที่ตันละ 13,000-14,000 บาท จากราคาประกันตันละ 15,000 บาท จึงต้องการให้ ครม.อนุมัติให้ได้ภายในเดือน ตุลาคมนี้

“เดือน พ.ย.-ธ.ค.65 ข้าวจะเริ่มออกมากกว่านี้ โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ ถ้ายังไม่อนุมัติโครงการอีก ชาวนาจะเดือดร้อนหนัก และอาจต้องทำหนังสือหรือเข้าไปสอบถามรัฐบาล กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่โครงการผ่านมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวแห่งชาติ (นบข.) ตั้งแต่ต้นเดือน ก.ย.แล้ว”

 

ราคาข้าว

ด้านนายสุเทพ คงมาก อดีตนายกสมาคมชาวนารวมทั้งเกษตรกรไทยกล่าวว่า

นบข.อนุมัติโครงการช่วยเหลือชาวนาวงเงิน 150,000 ล้านบาท ตั้งแต่เดือน ก.ย. แต่ขณะนี้ ยังไม่สามารถเสนอ ครม.ได้ เพราะติดปัญหางบประมาณ จึงอยากให้รัฐเร่งแก้ไข เพราะข้าวเริ่มออกมากแล้ว
“ถ้าโครงการต่าง ๆ ยังไม่ออกมาอีก อาจกระทบตลาดข้าวไทย ที่ขณะนี้ราคากำลังดี เพราะชาวนาอาจเร่งเกี่ยว แล้วนำมาขายไวขึ้น เพื่อหาเงินใช้ ขณะที่โรงสีก็มีความสามารถรับซื้อได้น้อยลง เพราะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐ”

ผู้รายงานข่าวรายงานว่า

ปัญหาที่ทำให้มาตรการช่วยเหลือชาวนาล่าช้า เพราะเหตุว่ารัฐบาลมีปัญหาวินัยการเงินการคลัง ขาดงบประมาณดำเนินงาน เพราะว่าการใช้เงินโครงการเหล่านี้ ต้องใช้วิธีการก่อหนี้ ตามมาตรา 28 พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของภาครัฐ ซึ่งปัจจุบันเพดานหนี้เกินมาอยู่ที่ 32% ของงบประมาณรายจ่าย เกินกว่ากรอบวินัยการเงินการคลังที่กำหนดไม่เกิน 30%